Hello / I am Gabz
Grzegorz Domaradzki
Illustrator . Graphic Designer . Artist
Kucz & Kulka

Cover proposal for Polish music duo Kucz & Kulka. Artworks include
pencil drawing and vectors remastered in Adobe Photoshop.

Propozycja okładki dla polskiego duetu muzyków Kucz & Kulka. Prace powstały na bazie rysunków ołówkiem i wektorów przetworzonych cyfrowo w programie Adobe Photoshop.Client: Jazzboy
Art Direction: Gabz / Mariusz Szypura

2009

TAGS:


Cover
Archive